Služba za zapošljavanje HNŽ/K je javna institucija, utemeljena od strane Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Kao pravni slijednik Zavoda za zapošljavanje HRHB, odnosno Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Mostar , smještena je u vlastitim poslovnim prostorijama u Mostaru, Ulica kralja Tvrtka 19, još od 1978. godine. U tijeku je uknjižba poslovnog prostora, čiji je jedini stvarni posjednik i vlasnik s pravom raspolaganja Služba za zapošljavanje HNŽ/K Mostar.
Naša djelatnost je usmjerena prema promicanju zapošljavanja.

To činimo kroz niz aktivnosti, od kojih izdvajamo:


U skladu sa pravnim temeljima, poslovne aktivnosti Službe su organizirane kroz djelovanje pet sektora u okviru Središnje službe: Ured ravnatelja, Sektor za posredovanje u zapošljavanju, Sektor za organizacijsko-pravne i opće poslove, Sektor za analizu, plan,informiranje i informatiku i Sektor za materijalno financijske poslove. Služba ima i deset općinskih podružnica.

Poslovanje Službe vodi ravnatelj, a imenuje ga Upravno vijeće Službe. Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije.

Ravnatelj Službe, pomoćnik i rukovoditelji